P www.radio-management.nl respecteert de privacy van iedereen die van haar diensten gebruik maakt. Wij gaan zorgvuldig om met alle gegevens die wij via de site ontvangen: wij houden ons aan de wettelijke voorschriften op dit gebied en stellen uw gegevens dus niet beschikbaar aan derden. Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw vragen te beantwoorden, bestellingen te kunnen leveren en u te informeren over de site www.radio-management.nl en het Radiomanagement.
 

© s. kroeske - j.fictoor