H

Wil je het Radiomanagement ontvangen dan kan dat door overmaking van € 15,00 op bankrekening 3159.13.479 t.n.v. Perfect & More o.v.v. boek Radiomanagement. Het bedrag is inclusief verzend-, administratiekosten en btw. Vergeet niet uw adres te vermelden bij de betaling en RDM.
Na ontvangst van € 15,00 wordt het boek binnen 1 week toegezonden.

 

© s. kroeske - j.fictoor